Kære DGL’ere, medlemmer og trænere

Det er blevet tid til at nominere Årets DGL`er 2016!

Nomineringerne skal sendes til okonomichef@dgl2000.dk senest onsdag d. 12 oktober.

Årets DGL’er gives til det medlem som både på og udenfor banen, er et lysende foregangseksempel på, hvad klubben er og gerne vil stå for. Et medlem som på fornemmeste vis udlever klubbens fem værdier:

Klubånd

Klubånden er grundfundamentet i DGL 2000, hvor alle omkring klubben på forskellig vis hjælper til og tager del i klubbens udvikling. Årets DGL’er er en som binder alle klubbens medlemmer sammen på tværs af holdene og er med til at skabe et helt unikt sammenhold. Personen er loyal overfor klubben i ord og handling, overholder aftaler og har en engageret holdning til klubben.

Respekt

Klubbens medlemmer skal udvise respekt på såvel som udenfor banen. Årets DGL’er er en person, som respekterer klubbens overordnede regler, målsætninger, trænere, medspillere, modspillere og dommeren, og er med til at fordre en seriøs og åben dialog spillere og trænere imellem. Personen gør dette ved at påpege eventuelle problemer eller kritikpunkter og deltager aktivt i problemløsningen.

Vilje til Sejr

I DGL 2000 lægger vi vægt på, at medlemmerne har viljen til at yde en seriøs indsats. Årets DGL’er har en konkurrenceorienteret indstilling og udviser ansvarlighed og engagement til både træning og kamp, så de bedste betingelser for sejr er til stede. Årets DGL’er stiller sig aldrig tilfreds med tingenes tilstand og søger hele tiden at blive bedre i alle klubbens arbejdsområder.

Åbenhed

DGL 2000 er en klub, der er åben for alle, der har lyst til at indgå på klubbens gældende principper.

Årets DGL’er behandler klubbens andre medlemmer, trænere og ledere med respekt og lydhørhed, uanset sportslige eller faglige kvalifikationer. Den nominerede bidrager til at øge klubbens gennemsigtighed og informationsniveau og viser interesse for bestyrelsens arbejde samt klubbens vedtægter, vision og værdier.

Hygge

I DGL 2000 lægger vi stor vægt på, at medlemmerne fungerer godt i klubben. Årets DGL’er er en, som prioriterer det sociale samvær i klubben efter kamp og træning og bidrager til en god stemning.

Årets DGL’er er en person, som går forrest på dette grundlag, og er et medlem, som er en sportslig, social og organisatorisk gevinst for klubben.

Med andre ord – et medlem som mange kan og bør se op til.