Generalforsamlingen afholdes den 26. januar 2013 i Vejlby-Risskov Hallen på Vejlby  Centervej 51 i Risskov.

Efter et forrygende år er det tid til at stoppe op og diskutere DGL 2000s fremtid. På generalforsamlingen skal den fremtidige bestyrelse sammensættes, samtidig med at den nuværende bestyrelse vil fremlægge planerne for det kommende år.

Generalforsamlingen er DIN mulighed for at være med til at bidrage til klubbens forsatte udvikling, og vi håber, at vores medlemmer prioriterer at deltage på dagen, da så mange input som muligt er med til at kvalificere fremtidige beslutninger.

Programmet ser ud som følger:

kl. 14.30-16.30: GENERALFORSAMLING.
kl. 17.00-19.00: INDENDØRSTURNERING (HUSK at medbringe tøj og sko til indendørs fodbold).
kl. 20- : SOCIALT SAMMENVÆR PÅ KEJSERRIGET.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling ser ud som følger:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Hovedbestyrelsens beretning for 2012.
3. Forelæggelse af regnskab for 2012 til godkendelse.
4. Fastlæggelse af kontingent.
5. Forlæggelse af hovedbestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand.
8. Valg af sportschef.
9. Valg af Økonomi- og Administrationschef.
10. Valg af sponsorchef.
11. Valg af kommunikationschef.
12. Valg af materialechef.
13. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer.
14. Valg af 2 suppleanter til hovedbestyrelsen.
15. Valg af kritisk revisor.
16. Bestyrelsesmedlemmerne gennemgår hver især året 2013 med fokus på deres specifikke område.
17. Eventuelt

Tilmelding sker via facebook. Vi opfordrer jer til at tilmelde eventuelle nye spillere også, så de kan være med fra start.

Hvis du er interesseret i at stille op til en post i bestyrelsen eller har punkter til dagsordenen kontakt venligst klubbens formand, Peter Kjeldsen, på Peter.Kjeldsen@expert.dk eller på 5131 2466.

På dagen vil der blive serveret sandwich fra Kejserriget, og som altid vil dagen være krydret med en indendørsturnering og øl i bad.

Tilmeld dig her.

Skriv et svar