Jyllands bedste serieklub

I anledning af DGLs ti års jubilæum i 2011 talte DGL News med to af klubbens stiftere, som her fortæller om, hvordan DGL 2000 gik fra at være en flygtig idé blandt venner til at blive en levedygtig fodboldklub.

Den 11. november 2011 fejrede DGL 2000 ti års jubilæum, og som fodboldklub havde DGL 2000 rigtigt nok på det tidspunkt eksisteret i 10 år, men navnet Den Gale Loge går længere tilbage. Martin Jensen var med til at stifte klubben, og han beretter her, hvor navnet Den Gale Loge stammer fra:

”I år 2000 starter vi sådan en drengeloge, vi kalder Den Gale Loge, hvor vi spiller kort, hygger os og drikker lidt bajere. Her får Rene Ruíz og jeg så den idé, at vi vil starte et fodboldhold. Så vi ringer til kommunen, som fortæller os, at vi skal være en forening for at kunne starte et fodboldhold. Egentligt ville vi jo bare starte et fodboldhold, men fordi vi allerede har den her kortklubsloge, så bruger vi den som forening og viderefører således logens vedtægter til fodboldholdet, som vi også kalder den Den Gale Loge. Den går kommunen med på, og vi får så tildelt nogle baner ude på Skjoldhøj.”

”Alt det her sker i efteråret 2001” fortæller Martin Jensen og fortsætter: ”Navnet kan jo godt være lidt misvisende eftersom klubben hedder DGL 2000, men først blev oprettet i 2001. Men det er simpelthen fordi, at navnet refererer tilbage til vores drengeloge fra 2000.”

Spillere indkaldes til løb og suppe
Martin Jensen indsættes som klubben første formand, og han går straks i gang med at hverve spillere til klubben.

”Vi starter med at holde et informationsmøde ude på Aarhus Købmandsskole i Viby, hvor jeg går på det tidspunkt. Vi laver sådan en indkaldelse til generalforsamling og kalder gud og hver en mand ind til det her hold. Der møder en masse mennesker op, og vi forklarer lidt om projektet. Derefter går vi i gang med at samle holdet, og vi får holdt nogle indendørstræninger i Vejlby/Risskov hallen.”

”Men den første DGL træning eller rettere sagt det første officielle DGL arrangement finder sted hjemme ved mine forældre. Her mødes vi til løb og suppe i november 2001. Og derefter går det så slag i slag,” forklarer Martin Jensen og uddyber: ”Vi var alle sammen nogle knægte i starten af 20’erne, som bare måtte prøve os frem. Vi brugte derfor meget vores venner og kontakter til at skaffe sponsorer, materialer og så videre.”

På trods af at klubbens økonomiske og materielle midler ikke matchede andre og mere veletablerede serieklubber, så fejlede spillernes formåen ingenting. DGL tordnede nemlig igennem klubbens første sæson i serie 6 med blandt andet en 15-0 sejr over Hasle i klubbens første kamp, fortæller Martin Jensen. 

”Vores egen lille legeplads”
Efter første sæson og oprykningen til serie 5 flytter Martin Jensen til København og overlader formandsposten i klubben til Carsten Jeppesen.

Carsten Jeppesen var med fra starten, og da han bliver formand, er det med et ønske om, at klubben skal være noget helt specielt.

”Vi havde bestemt flere ambitioner, end at DGL bare skulle være endnu en ølklub, der lever og dør i serie 6. Vi var nogle entreprenante unge mennesker, som synes, det kunne være et sjovt og spændende projekt at vise, at man kan bygge noget op fra ingenting, til at blive en seriøs aarhusiansk fodboldklub,” fortæller Carsten Jeppesen og fortsætter:

”Vi får derfor nogle nye folk ind i bestyrelsen med forskellige baggrunde og forskellige profiler, som enten har spillet i klubben eller været tæt på mig eller andre af klubbens medlemmer i andre sammenhænge”

”Mange af os havde læst jo på Handelshøjskolen, så DGL blev nærmest vores egen lille legeplads, hvor vi kunne afprøve nogle af de modeller og teorier, som vi havde lært i skolen om god ledelse. Vi tænkte således meget på at være inspirerende og inddragende.”

Værdier og vision formuleres
Og netop det med inddragelsen var meget vigtig for Carsten Jeppesen og resten af bestyrelsen.

”Vi ville gerne have, at DGL skulle være noget andet end andre klubber, hvor man havde et førstehold, som alle klubbens penge blev katalyseret hen til, og så kunne resten af os bare gå og passe os selv med et par bolde,” beretter Carsten Jeppesen.

”I DGL skulle det være sådan, at uanset om man var den dårligste spiller på 3. holdet eller stjernen på 1.holdet, så var man ligeså meget med i det fællesskab, der var i klubben. Nu havde vi ikke så mange hold dengang, men det var meget vigtigt for os, at alle var lige og spillede på samme vilkår.”

Målet om at blive ’Jyllands bedste serieklub’ var blevet brugt i smug under oprettelsen af DGL, men det er først med Carsten Jeppesen i formandsstolen, at en egentlig vision og et værdisæt bliver italesat.

”Hvis klubben skulle blive noget mere og overleve på sigt, og forhåbentligt ikke kun være vores projekt, så var det vigtigt at formulere nogle værdier og visioner for klubben. Vi iværksatte derfor nogle workshops og spillermøder, hvor vi spurgte medlemmerne, hvilke oplevelser og værdier de tillagde DGL som klub. Derefter fik vi nedskrevet værdierne, og de blev officielt indført i klubbens grundlag.”

”I takt med at vi fik flere medlemmer blev det hele mere komplekst, det var derfor vigtigt for os at understrege og italesætte vores værdier. Vi var opmærksomme på at holde værdierne i fokus, hver gang vi iværksatte nye initiativer i klubben,” fortæller Carsten Jeppesen, som endeligt stopper i DGL i efteråret 2006, men inden da, er han med til at igangsætte plan 2-4-6-8.

”Noget af det sidste, jeg er med til at sætte i gang, er plan 2-4-6-8, som går ud på, at vi i 2008 skulle havde et hold i serie 2, et i serie 4 og et i serie 6. Hvilket faktisk lykkedes, godt hjulpet af JBU, som halverede turneringen,” slutter Carsten Jeppesen grinende.

DGL i udvikling giver nye udfordringer
Både Martin Jensen og Carsten Jeppsen er imponerede over den udvikling og fremgang klubben har vist, siden de stoppede. Og spørger man Martin Jensen, hvordan det har kunnet lade sig gøre at starte en fodboldklub i serie 6 og spille den i serie 1 i løbet af 10 år, svarer han:

”Det er helt klart fordi, at klubben blev startet med nogle gode fodboldspillere, som havde nogle ambitioner om, at når vi er på banen, så skal vi vinde. Og det har altid været målet. Men samtidig har det sociale gjort, at mange bliver fanget ind i klubben og ind i klubbens ånd. Til 10 års jubilæet i år var der fuldstændig den samme ånd, som der var, da vi startede op for 10 år siden. Altså: det sportslige er vigtigt, og vi skal vinde vores fodboldkampe, men det må ikke være på bekostning af det sociale. Det, at vi tænkte organisation og værdigrundlag fra starten af, har været enormt vigtigt”

Også Carsten Jeppesen har roser omkring den nuværende udvikling:

”Man tiltrækker tilsyneladende de rigtige folk, for jeg er imponeret over den måde, som klubben er blevet ført videre på. Klubben er jo ikke gået ned i tempo, siden vi er stoppet, nærmere tværtimod. Det, synes jeg, er meget imponerende, at der bliver ved med at være de her ildsjæle, som brænder for DGL.”

Begge er de dog klar over, at den udvikling og fremgang, som DGL er i gang med, kommer til at give en masse nye udfordringer, som stiller store krav til den nuværende bestyrelse.

”I takt med at klubben udvikler sig og rykker yderligere op skal man selvfølgelig professionalisere bestyrelsesarbejdet og træningerne. Men det er vigtigt at holde fast i ånden, hvor alle er lige, og har lige meget at skulle sige. Hvis man ikke gør det, så tror jeg, at filmen knækker, og der bliver større afstand mellem holdene” siger Martin Jensen, som frygter, at nye spillere, som kun kommer for til klubben for at spille fodbold, ikke deler DGLs værdier:

”Selvfølgelig skal man lade støvlerne tale og score masser af mål, men man kan ikke melde sig ud af det fællesskab og de værdier, der findes i DGL. Og gør man det, så hører man faktisk ikke til i DGL 2000,” siger han, og bakkes op Carsten Jeppesen:

”Og så er det vel ligegyldigt, hvor højt rangeret førsteholdet er, for så forsvinder essensen af DGL, og så er klubben i hvert fald ikke ’Jyllands bedste klub’.”

De to tidligere formænd sætter dog lid til, at den nuværende bestyrelse evner at føre DGL videre, så der bliver et fantastisk 20 års jubilæum i 2021.

DGL i TV

I starten af december måned i 2012 besøgte Tv2Østjylland DGL 2000. Klik her for at se, hvad der kom ud af besøget

Skriv et svar