I DGL 2000 er en klubbens værdier åbenhed. Vi skal kunne tale åbent med hinanden være ærlige i vores interne kommunikation.  

På denne side finder du derfor referater fra alle bestyrelsesmøder samt generalforsamlinger.

Det er desuden her, at du finder klubbens årsrapporter.

Bestyrelsesmøder:
Møde den 16.02.14

Generalforsamling:
Referat 2014
Slides 2014

Årsrapporter:
2013