Efter møde med Aarhus Kommune er følgende regelsæt og retningslinjer ved brug af omklædningsrummene på Tilst skole blevet udfærdiget.

Lasse Mønster og jeg har netop været til møde med teknisk serviceleder på Tilst skole Peter Dehli og Morten N. A. Thomsen fra Sport & Fritid, Aarhus Kommune. Mødet omhandlede DGL2000s anvendelse af omklædningsrummene på Tilst skole.

Peter udtrykte utilfredshed med vores måde at bruge skolens faciliteter samt vores behandling af ham og sine ansatte. Peter var især ærgerlig over den tone, som klubbens medlemmer henvendte sig med. Hvad enten man er enig eller uenig i det, må vi tage det til efterretning og forbedre det!

Derfor kommer her “Retningslinjer for anvendelse af omklædningsrummene på Tilst skole til DGL2000s medlemmer og trænere”.

 

 

 

Det er et fælles ansvar at reglerne overholdes og alle medlemmer opfordres til at huske hinanden på dem. Vi får nok ikke flere chancer til at forbedre os, og vi skulle jo gerne kunne benytte os af faciliteterne på skolen i mange år endnu J.

De bedste DGL hilsner

Lasse og Johan

Skriv et svar