Fodboldklubben DGL 2000 har eksisteret i siden januar 2001. Vi har ca. 80 medlemmer fordelt på fire hold: Serie 3, C2 7-mandshold og et dame 7-mandshold. Vores klare mål er at være Jyllands bedste serieklub, og  fodboldklubben som adskiller sig fra den store masse! I DGL 2000 spiller vi fodbold for at blive bedre fodboldspillere. Vi vil udvikle os individuelt og sammen. Det gør vi gennem seriøsitet i ‘kampens hede’ og afslappet hygge og socialt samvær, når kampen er fløjtet af.

Vi er en klub, som er drevet af medlemmerne (spillerne) selv. Det medfører, at vi alle sammen og hver især har et ansvar for at få tingene til at fungere. Klubbens hovedbestyrelse udgøres af seks personer, der hver især har et særligt fokus på et specifikt område. Derudover har hvert hovedbestyrelsesmedlem etableret et repræsentantskab, som involverer mange af klubbens medlemmer, der hver løser større eller mindre opgaver. Derved har alle mulighed for indflydelse, og vi sikrer, at ingen opgaver tabes på gulvet. Det frivillige arbejde er klubbens rygrad, som sikrer, at al viden og erfaring ikke mistes, når et eller flere af hovedbestyrelsesmedlemmerne træder ud.

DGL 2000s udvikling som en succesfuld fodboldklub er meget vigtig for bestyrelsen. Vi mener, at det er nødvendigt og vigtigt, at udviklingen af klubben foregår i et tempo og i en retning, vi selv bestemmer. For at sikre en fremtidig udvikling og opnåelse af klubbens sportslige målsætninger har bestyrelsen fastlagt en lang række sportslige, sociale og forretningsmæssige mål, som vi arbejder seriøst på at opfylde.

Som støtte til strategien har DGL 2000 fem gældende værdier, som gennemsyrer alt, hvad vi laver: Åbenhed, Respekt, Klubånd, Vilje til sejr og Hygge.

Åbenhed
DGL 2000 er en klub, der er åben for alle, der har lyst til at indgå på klubbens gældende principper!
Alle medlemmer behandles, uanset sportslige kvalifikationer, med respekt og lydhørhed af såvel trænere, ledere som medlemmer. Alle, der måtte ønske det, kan få indsigt i klubbens regnskab, bestyrelsens arbejde samt vedtægter, vision og værdier.

Respekt
Klubbens medlemmer skal udvise respekt på såvel som udenfor banen. Dette gælder overfor klubbens overordnede regler, målsætninger, trænere, medspillere, modspillere og dommeren, og skal være med til at fordre en seriøs og åben dialog spillere og trænere imellem. Dette muliggøres ved at det enkelte medlem påpeger eventuelle problemer eller kritikpunkter, og aktivt deltager i løsningen af disse.

Klubånd
Klubånden er grundfundamentet i DGL 2000, hvor alle omkring klubben på forskellig vis hjælper til og tager del i klubbens udvikling. Klubånden er med til at binde alle klubbens medlemmer sammen på tværs af holdene, hvilket skaber et helt unikt sammenhold. I DGL 2000 forventes det, at man som spiller er loyal overfor klubben i ord og handling. Medlemskabet indebærer samtidig en engageret holdning, hvor overholdelse af aftaler og mødetidspunkter er en naturlig del af ansvaret.

Vilje til sejr
I DGL 2000 lægger vi vægt på, at medlemmerne har viljen til at yde en seriøs indsats. Dette indebærer en konkurrenceorienteret indstilling, hvor der udvises ansvarlighed og engagement til både træning og kamp, således at de bedste betingelser for sejr er til stede. Vi stiller os aldrig tilfreds med tingenes tilstand og søger hele tiden at blive bedre i alle klubbens arbejdsområder.

Hygge
I DGL 2000 lægger vi stor vægt på, at medlemmerne fungerer godt i klubben. Socialt samvær efter kamp og træning opmuntres og støttes aktivt og økonomisk af klubben.

Skriv et svar